06/03/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים לתואר שלישי Ph.D. בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות ואישרה את הרכב הוועדה לבחינת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' ג'ונתן ברגר – המחלקה למוזיקה באוניברסיטת סטנפורד – יו"ר
  • פרופ' ג'ודית שאטין – המחלקה למוזיקה באוניברסיטת וירג'יניה
  • פרופ' פיליפ וילאס בולמן – המחלקה למוזיקה באוניברסיטת שיקגו
  • פרופ' איתן שטיינברג – החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה