24/04/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות, כלהלן:
  • פרופ' נורית ירמיה – המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, יו"ר
  • פרופ' גארי דיימונד – ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פרופ' דני קורן – ראש המגמה הקלינית מדעית טווח החיים, אוניברסיטת חיפה.
  1. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהוועדה המקצועית להתייחס באופן פרטני לנושאים הבאים:

א.      שאלת קיומו של מסלול עם תזה בלבד.

ב.      פרופיל הסטודנטים אשר צפויים ללמוד בתוכנית.

ג.       שם התואר כפי שייכתב על גבי התעודה אשר תוענק לסטודנטים.