16/10/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בקרימינולוגיה קלינית

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה  לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בקרימינולוגיה קלינית.  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • פרופ' משה קוטלר – לשעבר ראש החוג לפסיכיאטריה, אוניברסיטת ת"א, יו"ר
  • ד"ר ענת ירון ענתר – החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
  • ד"ר יהושע וייס – המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן