24/09/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  אודות בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המעבדה הרפואית, והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת תוכנית הלימודים:

  • פרופ' מיכאל מאייר – מנהל מערך המעבדות ומנהל המחלקה לביוכימיה קלינית, בית החולים הדסה עין כרם – יו"ר
  • פרופ' אסתר פריאל – הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון
  • ד"ר מריאל קפלן – יו"ר המועצה למעבדות רפואיות ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה בטכניון