30/04/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בדימות רפואי

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) בדימות רפואי, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לשם בדיקת הבקשה:

  • פרופ' אורה ישראל – פרופ' אמריטוס בטכניון, לשעבר מנהלת המכון לרפואה גרעינית, בית החולים רמב"ם- יו"ר
  • פרופ' נתן פלד – פרופ' חבר קליני בביה"ס לרפואה בטכניון, יו"ר המועצה הלאומית לדימות ולשעבר מנהל מחלקת דימות-רפואי, מרכז רפואי כרמל.
  • פרופ' אילן שלף – ראש החוג לנוירו-רדיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומנהל מערך הדימות במרכז הרפואי סורוקה
  • ד"ר בן ציון דקל – הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין