06/03/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Des.) במשחקים דיגיטליים

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, ואישרה את הרכב הוועדה לבחינת בקשת שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה במשחקים דיגיטליים.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' רון קימל – הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר
  • פרופ' טל אורון גלעד – המחלקה להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון
  • ד"ר דודי פלס – המרכז הבינתחומי בהרצליה וסמינר הקיבוצים