06/02/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  ואישרה את הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (LL.M.)  עם תזה במשפטים, כלהלן:

  • פרופ' פנחס שיפמן – הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר
  • פרופ' עלי זלצברגר – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
  • פרופ' טליה פישר – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב