18/11/14

אישור הרכב ועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך (בהמשך להחלטת מל"ג מיום 10.6.2014)

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה בהמשך להחלטת מל"ג מיום 10.6.2014, לאשר את הרכב הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך, כלהלן:

  • פרופ' אבי ברמן מהמחלקה למתמטיקה בטכניון, יו"ר
  • פרופ' דינה תירוש מהחוג להוראת המדעים בביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א
  • ד"ר חנה פרל מהמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
  • מר נח גרינפלד מנהל האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך
  • פרופ' רוזה לייקין מאוניברסיטת חיפה ויו"ר ועדת המקצוע במשרד החינוך
  • ד"ר טלי נחליאלי ממכללת לוינסקי
  • גב' בתיה הקלמן, מרכזת הוועדה