15/11/16

אישור הרכב ועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) דנה המועצה להשכלה בהצעה להרכב הוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחינת סוגיות הקשורות לנושא, והחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

 • פרופ' (אמריטה) עלית אולשטיין מהאוניברסיטה העברית
 • ד"ר אורית דרור מהמכללה האקדמית לחינוך – אורנים
 • ד"ר רבקה ודמני – סגן יו"ר המל"ג
 • ד"ר עלי וותד מהמכללה האקדמית בית ברל
 • פרופ' אורית חזן מהטכניון
 • פרופ' יעקב יבלון מאוניברסיטת בר אילן
 • פרופ' עפרה ענבר מאוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' שרגא פישרמן  מהמכללה האקדמית הדתית לחינוך – שאנן
 • ד"ר יעל קמחי מהמכללה האקדמית לחינוך – לוינסקי
 • מר איל רם סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה במשרד החינוך/ מר נח גרינפלד מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך
 • גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה

 

*** פרופ' עפרה ענבר וד"ר רבקה ודמני תכהנה במשותף כיו"ר הוועדה.