04/03/14

אישור הרכב ועדה מלווה לקראת הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב-תחומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים בדבר אישור הרכב ועדה לבדיקת הסמכה לקריה אקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב-תחומית, והחליטה לאשר הקמת ועדה מלווה בהרכב כלהלן:

  • פרופ' מקס שטרן – המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון – יו"ר
  • פרופ' משה זורמן – הפקולטה לחינוך מוסיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך
  • פרופ' דורית טנאי – המגמה למוזיקולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הקמת הוועדה בהרכב המוצע בכפוף להתחייבות הקריה האקדמית אונו להעביר את פעילות התוכנית באופן מלא מהקמפוס של "הד מוסיקה" בתל-אביב לקמפוס בקרית אונו, עד ליום 1.10.2014.