01/07/15

אישור הרכב ועדת המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

בישיבתה ביום 1.7.15 החליטה ות"ת לאשר את הרכב ועדת המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות כדלהלן:

  • פרופ' יונינה אלדר, הנדסת חשמל, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' בת-שבע כרם, ביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' מיכל אירני, מדעי המחשב, מכון וייצמן למדע
  • פרופ' רחל לוי-שיף, פסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' דן לאור, ספרות, אוניברסיטת תל-אביב