13/11/18

אישור הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי ספר לרפואה בישראל

א.      בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) החליטה המל"ג להקים צוות מלווה מקצועי ללימודי החינוך הרפואי בישראל, וזאת כחלק מתהליך ההכרה הבינלאומי בלימודים אלה.

ב.       בהתאם למקובל בעולם ולדרישות הכרוכות בתהליך ההכרה הבינלאומי בלימודי הרפואה, מתפקידי הצוות יהיו:

 • לשמש את המועצה להשכלה גבוהה כגוף מייעץ בנושא החינוך הרפואי.
 • לסייע באיתור חברי  ועדת האיכות הבינלאומית שתבקר ותבצע הערכה לבתי הספר לרפואה בשנים 2019-2021 לצורך ההכרה הבינלאומית.
 • ללוות את הוועדה הבינלאומית בעת ביקורה בישראל במסגרת תהליך הערכת האיכות הבינלאומי, לייצג ולהציג בפני הוועדה את המל"ג ואת תחום החינוך הרפואי בישראל.
 • לסייע במיקוד ומעקב בנוגע למימוש המלצות ועדת האיכות.
 • ללוות את בתי הספר לרפואה בישראל בתהליך ההכרה ולספק מענה לצרכים מקצועיים העולים במהלכו.

ג.       הוועדה תכלול נציגים מתחום הרפואה, מהפן האקדמי ומהפן המקצועי, נציג מטעם משרד הבריאות ונציג מל"ג/ות"ת, כמפורט להלן:

 • פרופ' רבקה כרמי – לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ודיקן הפקולטה לרפואה- יושבת ראש הוועדה
 • פרופ' אדו פרלמן- סיו"ר מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון.
 • פרופ' שאול יציב- ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות -נציג משרד הבריאות.
 • פרופ' אמנון להד – בית הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית הדסה, קופת חולים כללית, מומחה לרפואת משפחה
 • ד"ר איתמר קאהן – המחלקה לנוירו -ביולוגיה, הפקולטה לרפואה טכניון
 • פרופ' אמיתי זיו – סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' ציפורה פאליק – אוניברסיטת בר אילן, מנהלת המכון לגנטיקה של האדם במרכז הרפואי לגליל בנהריה.