12/01/16

אישור הרכב ועדת מעקב לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל המתקיימת במכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת המעקב לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל המתקיימת במכללה האקדמית הדסה.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' רון נברו – הפקולטה לארכיטקטורה (התוכנית בעיצוב תעשייתי), הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – יו"ר הוועדה.
  • פרופ' עידו ברונו -המחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
  • פרופ' גד צ'רני – הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון