27/10/15

אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.15) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:

  • פרופ' מוטי סוקולוב- יו"ר
  • פרופ' דב צ'רניחובסקי- יו"ר הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות
  • פרופ' בטי שוורץ- יו"ר הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה