27/10/15

אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.15) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:

  • פרופ' נחמיה פרידלנד – יו"ר
  • פרופ' אדיר כהן- יו"ר הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות ותוכניות הלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות
  • פרופ' דוד ליזר- יו"ר הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות