08/08/17

אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:

  • פרופ' גדעון לנגהולץ – יו"ר (בעברו כיהן כנשיא המכון הטכנולוגי חולון)
  • פרופ' אלי אלטוס – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת מכונות
  • פרופ' דוד גוטניק – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר שני בביוטכנולוגיה