12/09/17

אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:

  • פרופ' אהרון שי – יו"ר (לשעבר רקטור אוניברסיטת תל אביב)
  • פרופ' (אמריטוס) סטיוארט כהן – המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' בני בנטל – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה
  • פרופ' תמר קרוליק – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד