12/09/17

אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית גליל מערבי, והיא החליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

  • פרופ' נחמיה פרידלנד – יו"ר (לשעבר נשיא המכללה האקדמית תל-אביב יפו)
  • פרופ' דן אלנתן – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות
  • פרופ' עמליה אוליבר – יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון