26/06/18

אישור הרכב מעודכן של הוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לפתוח תוכנית לתואר שלישי (Ph.D.) במשפטים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והחליטה לאשר את מינויה של פרופ' מיכל גל כחברה בוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לתואר שלישי במשפטים. להלן הרכב הוועדה המלא:

  • פרופ' ראובן אבי יונה, אוניברסיטת מישיגן, יו"ר
  • Simon S.  Deakin, אוניברסיטת קיימברידג'
  • פרופ' מיכל גל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה