14/01/14

אישור הרכב צוות לבדיקת ההסמכה של מכללת אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים במתמטיקה למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה    לבדיקת ההסמכה של מכללת אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי, בתוכנית הלימודים במתמטיקה למסלול העל יסודי.

הרכב הוועדה כלהלן*:

  • פרופ' דורית פטקין – סמינר הקיבוצים, יו"ר
  • ד"ר מיכל טבע – החוג להוראת המדעים, אוניברסיטת תל-אביב
  • נציג האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך
  • גב' בתיה הקלמן תרכז את הוועדה.

*  ועדת בדיקה קיימת שבודקת גם את הסמכת המכללה האקדמית לחינוך סכנין להעניק תואר

"בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול היסודי (א'-ו').