09/03/16

אישור חתימה על הסכם הבנות עם משרד החינוך הסיני

 

  1.  כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הבילטרליים בין סין והודו לבין ישראל החלה ות"ת בשנה"ל תשע"ג (2012/2013) בתיאום עם משרד האוצר, ביישום תכנית מקיפה לפיתוח קשרים  אקדמיים עם סין והודו .
  2. במסגרת תכנית זו, ובהתבסס על הסכמי מסגרת שנחתמו בין מדינת ישראל לבין סין (הסכם התרבות משנת 1993 וההסכם התלת שנתי משנת 2015), ובהמשך למזכר הבנות שנחתם בין המל"ג לבין סין בנושא ה-7+7 אוניברסיטאות ובנושא מימון מלגות לסטודנטים סינים שנחתם עם המועצה הסינית למלגות ((CSC, לאור אישור משרד המשפטים ובכפוף לאישורו של משרד החוץ, ות"ת מאשרת חתימה על מזכר ההבנות עם משרד חינוך הסיני במטרה לקדם שיתוף פעולה בין המדינות בתחום ההשכלה הגבוהה. מזכר ההבנות מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן כ-"נספח ב".