18/02/20

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים להסב לשפה הספרדית את התוכנית לתואר שני בחינוך יהודי

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני בחינוך יהודי בשפה הספרדית לצד התוכנית הקיימת בעברית.