24/04/18

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.A.) ב"גיאוגרפיה" ל"גיאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה"

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון והיא החליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית ולשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון בגיאוגרפיה ל"גיאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה".