12/11/19

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות שם התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) מהנדסת חשמל ומחשבים להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) מהנדסת חשמל ומחשבים להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית והיא מחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) מ'הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה' ל'הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית'.
  2. התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) ב'הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות הנדסת מחשבים' תישאר ללא שינוי ותקרא 'הנדסת חשמל ומחשבים'.