14/01/20

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית ייעודית למשרד רוה"מ לקראת תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בערבית ומזה"ת (תוכנית "יריחו")

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 23.12.2019, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים מוזמנת ייעודית עבור משרד רוה"מ לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בערבית ומזה"ת.