20/06/17

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התוכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה מ"אופטומטריה" ל-"מדעי הראייה והאופטומטריה"

בישיבתה ביום כ"ו סיוון (20.6.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעים, טכנולוגיה והנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בבקשה שבנדון  ובהסתמך על חוות הדעת שהציגה האוניברסיטה, היא החליטה לאפשר לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התוכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה, מ-"אופטומטריה" ל-"מדעי הראייה והאופטומטריה".