21/05/19

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה חברתית שיקומית לקרימינולוגיה שיקומית

 

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון. לאור הצהרות האוניברסיטה כי אין שינוי בתכנים האקדמיים בתוכנית הלימודים, היא מחליטה אשר את שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה חברתית שיקומית לתואר שני בקרימינולוגיה שיקומית.