21/05/19

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.H.A.) בניהול מערכות בריאות

 

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בבקשת אוניברסיטת בר אילן שבנדון. לאור הצהרות האוניברסיטה כי אין שינוי בתכנים האקדמיים בתוכנית הלימודים, היא מחליטה לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.H.A.) בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות לתואר שני (M.H.A.) בניהול מערכות בריאות.