27/09/16

אישור לאוניברסיטת חיפה להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בטכנולוגיות ימיות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא בקשת אוניברסיטת חיפה להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בטכנולוגיות ימיות,  ועמידת הבקשה במתווה 'בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה'.

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאשר את 'טכנולוגיות ימיות' כתחום בעל התכנות אקדמית ללימודים לתואר שני.