24/09/19

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל: טיפול באמנות חזותית; טיפול בדרמה תרפיה; טיפול במוסיקה; טיפול בפסיכודרמה; טיפול בתנועה ומחול

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בבקשת אוניברסיטת חיפה והיא החליטה כלהלן:

  1. לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים בשנת הלימודים תש"פ בלבד את תוכניות הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל:
  • טיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית
  • טיפול באמצעות אמנויות-דרמה-תרפיה
  • טיפול באמצעות אמנויות-פסיכודרמה
  • טיפול באמצעות אמנויות-מוסיקה
  • טיפול באמצעות אמנויות-תנועה ומחול
  1. בהתאם להצהרת המוסד ועל מנת לאפשר רישום סטודנטים לשנת תשפ"א ואילך, על המוסד להגיש לקראת שנה"ל תשפ"א, תוכנית מעודכנת בהתאם למתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל.