07/11/17

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והיא החליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון B.S.N.)) בסיעוד.