26/06/18

אישור לאוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני ב"לימודי א"י" ל"לימודי ישראל" ואת שם תוכנית הלימודים לתואר שני "היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם"

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים, בכל אחד מהתארים בחוג, מ"היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם".
  2. לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים, בכל אחד מהתארים בחוג, מ"לימודי ארץ ישראל" ל"לימודי ישראל".