18/06/19

אישור לאוניברסיטת תל-אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל-"הנדסת חשמל"

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל: "הנדסת חשמל".