24/09/20

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר (לנשים ולגברים) אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 18.8.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ורדה סוסקולני על חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.)  בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר (לנשים ולגברים).