27/09/16

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת במסגרת מח"ר (גברים) למכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים, והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' אברהם דיסקין על חוות הדעת שהגיש.
2. לאשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ((B.A. בפוליטיקה ותקשורת במסגרת מח"ר (גברים).