27/09/16

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים במסגרת מח"ר (נשים) למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יחיאל זיו על חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז האקדמי לב להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ((B.A. במינהל עסקים במסגרת מח"ר (נשים).