12/11/19

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול בזמן חלקי בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות חוות דעת הסוקר שבדק את בקשת שנקר- הנדסה. עיצוב. אמנות להמשיך  לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון  (B.Sc.)  בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' איתן נווה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי.