16/07/19

אישור להמשך קיום לימודים בחמש שנים נוספות, עד יולי 2024, בקמפוס מכללת לוינסקי לחינוך באילת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 1. להאריך בחמש שנים (עד יולי 2024) את האישור הזמני שניתן למכללת לוינסקי לחינוך לקיים את תוכניות הלימודים לתארים:
  א. "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהתמחויות:
  – התמחות לגיל הרך ולימודים כלליים במסגרת מסלול הגן (גיל לידה – 6).
  – התמחות חינוך מיוחד ולימודים כלליים במסגרת מסלול החינוך המיוחד (גילאי 6-21).
  – התמחות בספרות עברית ולימודים כלליים במסגרת המסלול היסודי (כיתות א-ו).
  ב. "מוסמך בחינוך" (M.Ed.) בהוראה ולמידה.
 2. קיום הלימודים בקמפוס אילת כפוף להחלטות שיתקבלו בעניינה של מכללת לוינסקי לחינוך במהלך חמש השנים, ובפרט לאור המיזוגים הצפויים של המכללות לחינוך והמעברן לות"ת.