04/04/17

אישור להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לאנגלית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום ח’ בניסן תשע”ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים גם בשפה האנגלית. על בסיס הזהות ברמת תוכנית הלימודים באנגלית לרמת תוכנית הלימודים בעברית, החליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים מיום 4.4.2017, כלהלן:

  1. לאשר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים בשפה האנגלית (לצד תוכנית הלימודים המתקיימת בעברית) לתקופה זמנית של שנתיים (עד סוף שנה”ל תשע”ט).
  2. בהמשך לסעיף 2.2. בנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (החלטת מל”ג מיום 10.9.2013), למנות בהמשך סוקר לליווי התוכנית. המלצת הסוקר תועבר לוועדת המשנה טרם מועד סיום האישור הזמני, לצורך דיון והמלצה למל”ג בדבר הארכת האישור או סגירת התוכנית.