18/08/20

אישור למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח התמחות במשחק לתיאטרון וקולנוע במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' נורית יערי על חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח התמחות במשחק לתיאטרון וקולנוע במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון.