08/08/17

אישור למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל, באשר לבקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון B.S.N)) בסיעוד, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון B.S.N.)) בסיעוד.