18/07/17

אישור למכללה האקדמית ספיר ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע) לתואר ראשון בתוכניות הלימודים הבאות: מינהל ומדיניות ציבורית, לוגיסטיקה, ניהול תעשייתי

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה  לאשר את בקשת המכללה האקדמית ספיר ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע, 9 סמסטרים ושלוש שנים) לתואר ראשון בתוכניות הלימודים הבאות: מינהל ומדיניות ציבורית, לוגיסטיקה, ניהול תעשייתי. כל זאת בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.