14/08/18

אישור למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון (B.A.) בסיעוד

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה לאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון B.A.)) בסיעוד.