06/02/18

אישור למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי חקלאות ושלוחות מחו"ל, והיא החליטה  לאשר למכללה האקדמית ת"א-יפו לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון  (B.S.N.) בסיעוד.