18/07/17

אישור למכללה האקדמית תל-חי לציין את מסלול ההתמחות על גבי התעודה של התואר השני (M.A.) ללא תזה בחינוך

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרות ולאפשר למכללה האקדמית תל-חי לציין את מסלול ההתמחות על גבי התעודה של התואר השני ללא תזה (.M.A) בחינוך.