14/01/20

אישור למכללת לוינסקי לחינוך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד בקמפוס המכללה באילת

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללת לוינסקי לחינוך לקיים לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד בקמפוס המכללה באילת.
  2. קיום הלימודים בתוכנית לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד יהיה בכפוף להחלטת המל"ג מיום 16.7.2019 בדבר אישור זמני לקיום לימודים בקמפוס המכללה באילת.