23/05/17

אישור למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים בזמן חלקי

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה  לאשר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים בזמן חלקי (פריסה של שני ימים בשבוע, 9 סמסטרים), בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 – מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.