12/09/17

אישור למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה לאשר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע, 9 סמסטרים ושלוש שנים) לתואר ראשון בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים, כל זאת בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 – מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.