12/09/17

אישור למרכז האקדמי רופין לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה לאשר את בקשת המרכז האקדמי רופין  ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע, 8 סמסטרים  רצופים ושלוש שנים) לתואר ראשון בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים  כל זאת בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.