12/09/17

אישור למרכז האקדמי רופין לשנות את שם התוכנית לתואר שני (M.A.) ב"לוגיסטיקה ומערכות ימיות" ל"לוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית"

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה לאשר את בקשת המרכז האקדמי רופין לשנות את שם תוכנית הלימודים  לתואר שני  (M.A.) "לוגיסטיקה ומערכות ימיות"  ל"לוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית "